Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

happy19happy
7749 134f 500
Reposted fromcornerstone cornerstone
happy19happy
7750 8d37 500
Reposted fromcornerstone cornerstone
happy19happy
7778 c7fc 500
True Detective
Reposted frommodalna modalna
happy19happy
7785 8ec9
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle
happy19happy
7787 e7df 500
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle
happy19happy
7801 65b1
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
happy19happy
7803 a4bd 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
happy19happy
7826 c2fe 500
Reposted fromnathaliestriker nathaliestriker
happy19happy
Uznaje się, że pozytywne myślenie sprawia, że jesteśmy szczęśliwsi i zdrowsi. Jako dzieciom kazano nam się uśmiechać i być radosnymi, mieć miły wyraz twarzy. Jako dorosłym każą nam patrzeć na pozytywne strony, robić lemoniadę i widzieć szklanki do połowy pełnymi. Czasami jednak rzeczywistość może stanąć na drodze naszym zdolnościom odgrywania szczęśliwych. Zdrowie może nawalić, partner może zdradzić, przyjaciele zawieść.
W takich momentach, gdy chcesz przestać udawać, zrzucić wszystkie maski i być sobą – przestraszonym, nieszczęśliwym sobą.
— Meredith Grey - Grey's Anatomy
happy19happy
happy19happy
(...)nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
happy19happy
Lubię swe ciało, kiedy jest przy twoim
ciele. Robi się z niego rzecz zupełnie nowa.
Każdy nerw, każdy mięsień dwoi się i troi.
Lubię twe ciało. Lubię to, co robi,
lubię jego sposoby. Lubię pod twą skórą
wyczuć palcami kości i kręgosłup drobny,
i czuć, jak drży ta cała jędrna gładkość, którą
wciąż od nowa całować, całować, całować
chciałbym; lubię całować twoje to, a też
i tamto, z wolna głaskać elektryczną wełnę
twoich kędziorów, kiedy ciało rozchylone
ulega temu czemuś... I oczy, ogromne
okruszyny miłości; i lubię ten dreszcz
pode mną ciebie tak nowej zupełnie"
— E. E. Cummings - Lubię swe ciało, kiedy jest przy twoim
happy19happy
Boli mnie jego nie bycie...
— 22:25
Reposted fromBe-Loved Be-Loved
happy19happy
żyłem w nadziei że kiedyś przyjdziesz i powiesz mi że pragniesz ze mną spędzić resztę swoich dni
— Vertus - dlaczego kłamiesz
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee
happy19happy

Perwersje przy wódzie i tatarze.

- Domagasz się od niego ciągłych wyznań miłości. Marudzisz mi, że tak rzadko mówi Ci, że kocha i jak bardzo i że za mało "bardzo, bardzo".
- No bo mało.
- A te wszystkie "Jedź ostrożnie", "Trzymam kciuki", "Powinnaś odpocząć"?
- ...
- Po prostu musisz słuchać.

happy19happy
7893 2b61
Reposted from-mumin -mumin

June 27 2015

happy19happy
Reposted fromLadyGoga LadyGoga
happy19happy
happy19happy
Play fullscreen
"Powiedz mi powiedz swoje lęki i fobie"
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf
happy19happy
Być może kobieta i mężczyzna są sobie bliżsi, jeśli z sobą nie żyją i tylko wiedzą o sobie, i są sobie wdzięczni za to, że są, i że o sobie wiedzą. I do szczęścia tylko to im wystarcza.
— Milan Kundera
Reposted fromKabotan Kabotan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl